Klášterní park Altzella

Dědictví cisterciáků

Když luteránská zemská knížata vyhnala během reformace mnichy z klášterů, byl rozpuštěn také Cisterciácký klášter Altzella poblíž Míšně. Komplex, jeden z nejvýznamnějších klášterů ve středním Německu, poté chátral. Univerzitě v Lipsku bylo věnováno více než tisíc vzácných knih. Protože však byl klášter Altzella již v té době dědičným pohřebištěm Wettinů, zájem drážďanského dvora o tento komplex nikdy úplně nevyhasl. Kurfiřt Friedrich August III. tu nechal v roce 1787 postavit raně klasicisté mauzoleum. Dvorní zahradník Johann Gottfried Hübler obklopil hrobku romantickým Krajinným parkem. V mystické krajině, starých lomených obloucích a vzdorných štítech brzy našli inspiraci romantičtí malíři jako Caspar David Friedrich a Ludwig Richter.

Kontakt

Klášterní park Altzella

Zellaer Straße 10 | 01683 Nossen

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35242 504-50
altzella@schloesserland-sachsen.de