Klášterní park Altzella

Bývalé cisterciácké opatství Marienzell, dnes Altzella, bylo ve středověku považováno za nejvýznamnější klášter ve středním Sasku. V roce 1162 byl klášter založen tehdejším markrabím Ottou Bohatým jako pohřebiště jeho rodiny.

Dědictví cisterciáků

Když luteránská zemská knížata vyhnala během reformace mnichy z klášterů, byl rozpuštěn také cisterciácký klášter Altzella poblíž Míšně. Komplex, jeden z nejvýznamnějších klášterů ve středním Německu, poté chátral. Univerzitě v Lipsku bylo věnováno více než tisíc vzácných knih. Protože však byl klášter Altzella již v té době dědičným pohřebištěm Wettinů, zájem drážďanského dvora o tento komplex nikdy úplně nevyhasl. Kurfiřt Friedrich August III. tu nechal v roce 1787 postavit raně klasicistní mauzoleum. Dvorní zahradník Johann Gottfried Hübler obklopil hrobku romantickým krajinářským parkem. V mystické krajině, starých lomených obloucích a vzdorných štítech brzy našli inspiraci romantičtí malíři jako Caspar David Friedrich a Ludwig Richter.

Kontakt

Klášterní park Altzella

Zellaer Straße 10 | 01683 Nossen

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35242 504-50
altzella@schloesserland-sachsen.de