Historie

Vzniká nový klášter

Míšeňský markrabě Otto Bohatý obdržel již v roce 1162 od císaře Bedřicha I. Barbarossy povolení založit klášter. Nově založený klášter s názvem Marienzell měl být nejdříve využíván jako pohřebiště jeho rodiny. Po příchodu 12 mnichů a opata z mateřského kláštera Pforta byl konečně v roce 1175 zahájen klášterní život.

První doba rozkvětu

Ve 13.století byla dokončena většina budov. Za opata Ludegera zažil klášter první dobu rozkvětu. V této době byla již prý dobře vybavena knihovna a vznikl »Sachsenspiegel«, nejstarší právní kniha v německém jazyce. Marienzell se neustále rozšiřoval a ve vrcholném období zde žilo asi 250 mnichů. Se založením dceřinného kláštera Neuzelle v roce 1268 se začalo použivat jméno »Altzelle«.

Začínající úpadek cisterciáckého hospodářství v 15. století

Klášter »Cella Sanctae Mariae«, obklopený hradbou, byl 17,5 hektarů velký. Kromě Wettinů se zde nechaly pohřbívat také jiné bohaté rodiny. Vznikla kaple sv. Ondřeje, zvaná také Knížecí kaple, a klášter v roce 1436 získal hrad Nossen jako sídlo opatství. Ve druhé polovině 15. století začal úpadek cisterciáckého hospodářství, proto byl Dům konvršů změněn na jídelní sál a knihovnu.  Byla zahájena stavba horního podlaží s pozdně gotickými rysy.

Poslední rozkvět

Na počátku 16. století zažil klášter za opata Martina von Lochau svůj poslední rozkvět.  V této době byly ukončeny přestavby Domu konvršů a knihovního sálu. V jeho inventáři se nacházelo více než 1000 knih z oborů theologie, lékařství a právních věd.

Reformace a úpadek

S nástupem reformace rozpustil saský vévoda Jindřich Zbožný v roce 1540 jeden z nejvýznamnějších klášterů ve středním Německu. Budovy nechal kurfiřt August I. po roce 1550 systematicky bourat, aby získal stavební materiál. Z toho měl užitek renesanční zámek a městský kostel v Nossenu. Většina knihovny byla poskytnuta univerzitě v Lipsku. Západní hospodářská oblast byla využívána jako kurfiřtský komorní statek.

Obnova jako klášterní park

Teprve na konci 17. století si Wettinové vzpomněli na své zde pohřbené předky a nechali postavit pohřební kapli, která však zůstala nedostavěná a teprve v roce 1794 byla dokončena jako klasicistní mauzoleum. Dvorní zahradník Johann Gottfried Hübler upravil pozemek bývalého kláštera na romantický parkový areál, nechal strhnout zbytky zřícenin nebo je integroval do parku.

20. století

O areál se ve 20. století staral zahradník a nabízel prohlídky do té doby, než byl park zpřístupněn pro veřejnost. Od roku 1905 se začalo vybírat pevně stanovené vstupné. Po Druhé světové válce padlo rozhodnutí upravit park podle vzoru z roku 1800. Proběhly vykopávky v areálu kláštera a byla postavena kopie základů klášterního kostela. V roce 1993 přešel Klášterní park Altzella do vlastnictví Svobodného státu Sasko, který dochované budovy co nejlépe renovoval a zřídil výstavní prostory.

Kontakt

Klášterní park Altzella

Zellaer Straße 10 | 01683 Nossen

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35242 504-50
altzella@schloesserland-sachsen.de

Otevírací doba

Změny vyhrazeny

Vstupné

  • Vstupné 4,00 EUR
  • Snížené vstupné 3,00 EUR

Změny vyhrazeny