Park Klasztorny Altzella

Dziedzictwo cystersów

Gdy w wyniku Reformacji luterańscy władcy przepędzili mnichów z klasztorów, klasztor Cystersów Altzella koło Miśni został rozwiązany. Należący do najważniejszych obiektów zakonnych w środkowych Niemczech kompleks popadł w ruinę. Ponad 1000 drogocennych ksiąg przekazano Uniwersytetowi Lipskiemu. Ponieważ Altzella była już wówczas miejscem pochówku Wettynów, zainteresowanie drezdeńskiego dworu tutejszym terenem nigdy całkowicie nie wygasło. W 1787 roku książę elektor Fryderyk August III zbudował tutaj wczesnoklasycystyczne mauzoleum. Nadworny ogrodnik Johann Gottfried Hübler otoczył mauzoleum romantycznym parkiem krajobrazowym. Wkrótce w tej magicznej scenerii, starych ostrołukach i niewzruszonych szczytach budowli malarze romantyczni, jak Caspar David Friedrich i Ludwig Richter, znaleźli źródło inspiracji dla swoich dzieł.

Kontakt

Park Klasztorny Altzella

Zellaer Straße 10 | 01683 Nossen

Należy do "Państwowych Zamków, Pałaców i Ogrodów Saksonii sp. z o. o pożytku publicznego"

+49 (0) 35242 504-35
altzella@schloesserland-sachsen.de