Historia

Powstaje nowy klasztor

Miśnieński margrabia Otto Bogaty otrzymał w roku 1162 od cesarza Fryderyka I Barbarossy pozwolenie na utworzenie na swoim terenie klasztoru. Nowo powstały klasztor Marienzell miał służyć głównie jako miejsce pochówku dla rodziny margrabiego. Wraz z wprowadzeniem się w roku 1175 dwunastu mnichów i opata z macierzystego klasztoru Pforta rozpoczęło się również klasztorne życie.

Okres pierwszego rozkwitu

W wieku XIII większość klasztornych zabudowań była już gotowa. Największy okres rozkwitu klasztoru przypada na czas rządów opata Ludegera. W tym czasie prawdopodobnie wyposażona była już dobrze biblioteka oraz powstało »Saskie Zwierciadło« - najstarsza księga prawa wydana w języku niemieckim. Marienzell stale się rozrastało, tak że w najsilniejszym okresie żyło tutaj 250 mnichów. Wraz z założeniem klasztoru w Neuzelle, około roku 1268, klasztor założycielski przyjęto nazywać »Altzelle«

Początek powolnego upadku gospodarki cysterskiej w XV wieku

Klasztor »Cella Sanctae Mariae« otoczony był murem i zajmował powierzchnię 17,5 hektara. Poza Wettynami grzebano tutaj również członków innych zamożnych rodów. Kiedy powstała kaplica św. Andrzeja, zwana również kaplicą książęcą, na siedzibę opactwa klasztor nabył w roku 1436 zamek Nossen. W drugiej połowie V wieku rozpoczęło się powolne słabnięcie gospodarki cysterskiej, w wyniku czego w domu konwersów utworzono jadalnię i bibliotekę. W tym czasie podjęto rozbudowę górnego piętra w stylu późnego gotyku.

Ostatni okres świetności

Na początku XVI wieku klasztor pod kierunkiem opata Martina von Lochau przeżył swój ostatni okres rozkwitu. W tym czasie zakończono przebudowę domu konwersów oraz biblioteki. Zbiory obejmowały ponad 1000 tomów książek z dziedzin takich jak teologia, medycyna czy prawo.

Reformacja i upadek

Wraz z nastaniem reformacji książę Henryk Pobożny kazał w 1540 roku rozwiązanie tego jednego z najważniejszych ośrodków klasztornych środkowych Niemiec. Aby uzyskać materiał budowlany książę August I nakazał w roku 1550 systematyczną rozbiórkę budynków klasztornych. Skorzystały na tym renesansowy zamek oraz kościół mieszczański w Nossen. Większa część zbiorów bibliotecznych przekazana została uniwersytetowi w Lipsku. Tereny gospodarcze od strony zachodniej zostały przemianowane na książęce dobra kameralne.

Odbudowa jako park klasztorny

Dopiero pod koniec XVII wieku Wettynowie przypomnieli sobie o swoich pogrzebanych tutaj przodkach i zainicjowali wzniesienie kaplicy pogrzebowej. Budowa nie została jednak doprowadzona do końca i dopiero w roku 1794 powstało tutaj mauzoleum w stylu klasycystycznym. Dworski ogrodnik Johann Gottfried Hübler zaplanował stworzyć na terenie dawnej posiadłości klasztornej romantyczny park. W wyniku tego przedsięwzięcia część ruin została rozebrana, a część zintegrowana w założenie parkowe.

Wiek XX

W wieku XX obiekt pielęgnowany był przez jednego ogrodnika, który do czasu publicznego udostępnienia parku oferował również oprowadzanie. Począwszy od roku 1905 za wstęp pobierane są stałe opłaty. Po zakończeniu II wojny światowej powzięto decyzję, aby nadać parkowi ponownie formę z roku 1800. Na terenie klasztoru przeprowadzono prace archeologiczne oraz odtworzono zarys kolegiaty. W roku 1993 Park Klasztorny Altzella przeszedł na własność Saksonii, która z wielką troską odrestaurowała zachowane budynki oraz utworzyła pomieszczenia wystawiennicze.

Kontakt

Park Klasztorny Altzella

Zellaer Straße 10 | 01683 Nossen

Należy do "Państwowych Zamków, Pałaców i Ogrodów Saksonii sp. z o. o pożytku publicznego"

+49 (0) 35242 504-35
altzella@schloesserland-sachsen.de

Godziny otwarcia

Zmiany zastrzeżone.

Ceny wstępu

  • Bilet wstępu 4,00 EUR
  • Bilet ulgowy 3,00 EUR

Zmiany zastrzeżone.