Výstavy

Výstavní prostory v klášteře Altzella vysvětlují historii kláštera a řádu, ukazují nálezy stržených klášterních budov a představují pohřebiště Wettinů. Zvláštní výstava se navíc zabývá historickými dějinami hornictví v saských a českých Krušných horách, jehož počátky spadají také do Altzelly.

Trvalá výstava

Výstavní prostory v Domu konvršů v klášteře Altzella ukrývají různé trvalé výstavy, které se zabývají historií kláštera a řádu.

 

Historie řádu

V přízemí Domu konvršů

na tabulích s popisy a modelech se můžete informovat o vzniku a šíření cisterciáckého řádu, řádových pravidlech, celém areálu a klausuře cisterciáckého kláštera na příkladu bývalého cisterciáckého kláštera Altzella.

Stavební historie

V písárně, přes klášterní kavárnu a muzejní obchod

V téměř 17minutové animaci se dozvíte vše podstatné o vzniku a historii kláštera. Díky moderní technice se bývalý klášter vztyčí před vámi v celé své velikosti a své staré kráse. Film je k dispozici v němčině, angličtině, francouzštině, češtině a polštině.

Film o stavební historii najdete v 1. podlaží v písárně.

Architektura

V Domě konvršů, refektář

Architektura kláštera Altzella byla ve své době nanejvýš moderní a spojuje některé jedinečné stylové prvky. Najdete zde inspirace ze Středomoří i pokrokové nápady pozdně středověké hornosaské historie architektury.  Sbírka nálezů v refektáři svědčí o dnes „neviditelném klášteru“.

Kodex Sachsenspiegel autora Eike von Repgow

V Domě konvršů, knihovní sál (horní podlaží)

Sachsenspiegel, Saské zrcadlo, je jedním z nejdůležitějších dokumentů dějin práva a trvale poznamenal naše chápání práva a řádu. Podle aktuálního stavu výzkumu vznikl v okolí kláštera Altzella. Multimediální infotéka informuje o chápání práva a právní praxi ve středověkém Sasku.

Pohřebiště Wettinů

V mauzoleu

V mauzoleu, dokončeném v roce 1794, se dnes nachází pohřebiště wettinské zakladatelské rodiny. Celkem 27 členů domu Wettinů je pohřbeno v hrobce pod mramorovým náhrobkem. V rámci skupinové prohlídky můžete navštívit interiér mauzolea. V předsíni památné kaple informuje malá výstava o pohřebišti rodiny zakladatelů a vzniku romantického krajinného parku.

Kontakt

Klášterní park Altzella

Zellaer Straße 10 | 01683 Nossen

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35242 504-50
altzella@schloesserland-sachsen.de

Vstupné a otevírací doba

Vstupné:

  • Vstupné 4,00 EUR
  • Snížené vstupné 3,00 EUR

Otevírací doba

Změny vyhrazeny